Image:

Klare for å levere toppforskning og innovasjon innen kunstig intelligens (KI)

Visual intelligence og norske forskningssentre innen kunstig intelligens er klare til å bidra til regjeringens ambisiøse milliardsatsning på KI for å utvikle trygg, pålitelig, og effektiv kunstig intelligens som vil gagne samfunnet, innovasjonen og utdanningen.

Klare for å levere toppforskning og innovasjon innen kunstig intelligens

Som ledere for tre av Norges fremste forskningssentre innen kunstig intelligens var det naturlig for oss å være tilstede når Statsminister Støre og Minister Borch la fram regjeringens nye strategi for kunstig intelligens støttet opp med målrettet finansiering på 1 milliard over 5 år.

Pressekonferanse om kunstig intelligens

Milliardsatsning på kunstig intelligens

Støre og Borch la fram ambisiøse mål for utvikling av framtidas kunstig intelligens som er trygg, pålitelig, presis og effektiv, og som vil ha enorm betydning for liv og helse og samfunnet forøvrig, for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor, og for utdanning på alle nivåer for å ruste Norge for framtidas muligheter og utfordringer.  

Vi og våre forskere og partnere står klare til å levere toppforskning og innovasjon innen kunstig intelligens på høyeste nivå for bidra på en sentral måte i dette nasjonale løftet.

Vi er optimistiske på at vi skal klare å levere store resultater raskt for å bidra til nyskaping, helse, demokrati, bærekraft, til nytte for jorda vi lever på og for en bedre fordeling av ressurser.

Våre sentre, generøst finansiert av Norges forskningsråd, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo, og våre partnere, er klare for å katalysere dette taktskiftet fra KI som vi i noen tilfeller ikke forstår godt nok eller kontrollerer godt nok, til KI som en ressurs som vi utnytter som en instrument for bedre liv for alle. Vi kommer til å jobbe utrettelig, fra våre toppforskere til våre yngste studenter, i samarbeid, med kompetanse, med mot, "drive" og entusiasme!

BigInsight, ved senterleder Anders Løland. Tlf. 470 83 894

Integreat, ved senterleder Arnoldo Frigessi. Tlf. 957 35 574

Visual Intelligence, ved senterleder Robert Jenssen. Tlf. 416 99 612

Latest news

Well received PhD defense at the Visual Intelligence Research Centre

August 23, 2023

Daniel Johansen Trosten defended his PhD thesis “Improving Representation Learning for Deep Clustering and Few-shot Learning” on August 23rd 2023 at UiT The Arctic University of Norway.

Vil du formidle forsking på og kunnskap om kunstig intelligens?

August 23, 2023

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i forskningsruppe for maskinlæring. Vi søker engasjert formidler som kan øke vår synlighet ved å formidle vår forskning til et bredt publikum.

Tromsø AI Meetup 2023: A gathering to inspire and connect AI enthusiasts

June 12, 2023

The Tromsø AI Meetup 2023 brought together AI enthusiasts at Storgata Camping to connect, learn from notable speakers, and explore the exciting developments in AI, fostering a community passionate about responsible innovation in the field.

Undervannsrobot – fra konstruksjon til forskning

May 11, 2023

Fjernstyrte undervannsroboter er et viktig verktøy i kartlegging, utforskning og overvåkning av verdens havområder. I slutten av april fikk 22 elever fra videregående skoler i Troms og Finnmark designe, bygge og anvende fjernstyrte undervannsroboter.

Pitchday 2023

May 5, 2023

A pitch day was organized at UiT for to connect students with companies for external master’s projects and job opportunities in computer science and machine learning.

Visit by Prof. Pierre Baldi, University of California, Irvine

March 15, 2023

Prof. Pierre Baldi visited Visual Intelligence in Tromsø, February 16-17, 2023. The two days were filled with fruitful meetings on potential scientific collaboration between UCI and Visual Intelligence.

Visual Intelligence PhD students at UiT open day

March 6, 2023

Machine learning phd students from Visual Intelligence present at UiT The Arctic University of Norway's open day 2023, for recruitment of new students.

VIGS trip to Skibotn!

March 3, 2023

VIGS is Visual Intelligence's social and scientific initiative for phd students, postdocs and early career researchers! May 3-5 VIGS will organize a joint trip to UiT's field station in Indre Troms. Sign up and read more about the social and scientific program in out event!

Excellent PhD defense in the Visual Intelligence research centre

December 19, 2022

Stine Hansen defended her PhD thesis “Leveraging Supervoxels for Medical Image Volume Segmentation With Limited Supervision” on Dec. 16th at UiT The Arctic University of Norway.

Report from the VIGS gathering in Tromsø

December 1, 2022

7-8 November VIGS organized a successful gathering for early career researchers in Tromsø. The program was filled with both a social and technical program and gathered around 20 researchers from the research partners in Visual Intelligence.

Visual Intelligence visits by Lars Kai Hansen and Irina Voiculescu

November 16, 2022

We had the great pleasure of hosting Lars Kai Hansen, Technical University of Denmark, and Irina Voiculescu, University of Oxford, at the Visual Intelligence centre in Tromsø.