Visual Intelligence in the media

As Visual Intelligence is featured in the media and at other online publications we will gather the stories here.

publicity as of January 2021:

UNN en av partnerne i nytt UiT-senter

February 5, 2021

14. januar åpnet det nye Senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved UiT, Visual Intelligence. Senteret har som hovedformål å forske på kunstig intelligens. UNN er med som en av partnerne i samarbeidet.

Opening of the new SFI at UiT: Visual Intelligence

January 19, 2021

uit.no writes about the opening of Visual Intelligence.

Visual Intelligence opening from iTromsø.no

January 19, 2021

The local newspaper iTromsø.no covers the official opening of Visual Intelligence January 14th 2021.

A new Centre for Research-based Innovation

January 19, 2021

Visual Intelligence will be one of the new SFIs funded by the Research Council of Norway. The center will run over a period of eight years and will form a collaboration between businesses and research institutions in Norway.