Visual Intelligence in the media

As Visual Intelligence is featured in the media and at other online publications we will gather the stories here.

Visual Intelligence i Digitalisering juni 2021

April 6, 2022

Norge er verdensledende på bildeanalyse med kunstig intelligens. I juniutgaven av Digitalisering kan du lese om hvordan Visual Intelligence skal bidra til å bruke maskinlæring og kunstig intelligens for å løse viktige samfunnsutfordringer innen helse, ressursstyring og miljø.

Hvordan kan Norge og Nord-Norge ta føringen innen kunstig intelligens?

April 6, 2022

Robert Jenssen, leder for Visual Intelligence delte sine tanker om dette i seminaret Norge 2030

Kunstig intelligens kan spare kreftpasienter for ubehagelige undersøkelser

April 6, 2022

Når kunstig intelligens henter ut riktig informasjon fra bilder av blodet, så kan pasienter få det litt bedre.

Markerer Tromsøs fortrinn på kunstig intelligens

April 22, 2021

Akkurat nå har lille Tromsø tilgjengelige forskningsmidler på kunstig intelligens (KI) for like i underkant av en halv milliard kroner! Tromsø-miljøet nyter stor internasjonal anerkjennelse, og det vil de dele med andre på en stor konferanse til sommeren.

Paper accepted at CVPR 2021

April 6, 2022

We are proud to announce that the paper “Reconsidering Representation Alignment for Multi-view Clustering” by Daniel J. Trosten, Sigurd Løkse, Robert Jenssen and Michael Kampffmeyer was recently accepted at the Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2021!

UNN en av partnerne i nytt UiT-senter

April 6, 2022

14. januar åpnet det nye Senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved UiT, Visual Intelligence. Senteret har som hovedformål å forske på kunstig intelligens. UNN er med som en av partnerne i samarbeidet.

Opening of the new SFI at UiT: Visual Intelligence

April 6, 2022

uit.no writes about the opening of Visual Intelligence.

Visual Intelligence opening from iTromsø.no

April 6, 2022

The local newspaper iTromsø.no covers the official opening of Visual Intelligence January 14th 2021.

A new Centre for Research-based Innovation

April 6, 2022

Visual Intelligence will be one of the new SFIs funded by the Research Council of Norway. The center will run over a period of eight years and will form a collaboration between businesses and research institutions in Norway.