Image:
mostphotos

Official opening of SFI Visual Intelligence

The program will be available shortly. Please check back later.

Velkommen til åpning av Visual Intelligence

English summary below.

Følg arrangementet her: mediasite

12:00-13:30 Åpning

 • Åpning ved Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet.
 • Presentasjon av SFI Visual intelligence, ved Senterleder Robert Jenssen, UiT
 • Styreleder Anita Schumacher, Direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Hilsener fra:

 • Forskningsrådet, Område direktør, Kristin Danielsen
 • Norsk regnesentral, Adm. Dir Lars Holden
 • Universitetet i Oslo, Instituttleder, Institutt for informatikk, Stephan Oepen

Fanfare: Prodekan for innovasjon, Alfred Hanssen, UiT Norges arktiske universitet

Møte med tre unge forskere:

 • Srishti Gautam, UiT – Norges Arktiske Universitet
 • Ingrid Utseth, Norsk regnesentral
 • Kristine Baluka Hein, Universitetet i Oslo

13:30-14:30 Foredrag

Professor Mark Girolami, Sir Kirby Laing Professor of Civil Engineering, Dept. of Engineering, University of Cambridge & Programme Director for Data-Centric Engineering, The Alan Turing Institute

From Data to Knowledge to Societal Impact and Value

Principal Engineer Erik Steen, GE Vingmed Ultrasound

The Intelligent Ultrasound Scanner

Slutt ca 14:30

 

English

Welcome to the official opening og SFI Visual Intelligence!

Stream the event here at mediasite

12:00-13:30 Opening

 • Opening speech by Rector Anne Husebekk, UiT The Arctic University of Norway
 • Presentation of SFI Visual Intelligence by Center leader Robert Jenssen, UiT
 • Board Chair Anita Schumacher, Director of the University Hospital of North Norway (UNN)

Greetings from:

 • Research Council of Norway, Region director, Kristin Danielsen
 • Norwegian Computing Centre, NR, CEO Lars Holden
 • University of Norway, Head of Department of Informatics, Stephan Oepen

Fanfare: Vice dean for Innovation, Alfred Hanssen, UiT The Arctic University of Norway

Meeting with three young researchers:

 • Srishti Gautam, UiT The Arctic University of Norway
 • Ingrid Utseth, Norwegian Computing Centre, NR
 • Kristine Baluka Hein, University of Oslo

13:30-14:30 Opening lectures

Professor Mark Girolami, Sir Kirby Laing Professor of Civil Engineering, Dept. of Engineering, University of Cambridge & Programme Director for Data-Centric Engineering, The Alan Turing Institute

From Data to Knowledge to Societal Impact and Value

Principal Engineer Erik Steen, GE Vingmed Ultrasound

The Intelligent Ultrasound Scanner

Finished 14:30

Stream the event here