Image:
Arendalsuka

Visual Intelligence co-hosting two event at Arendalsuka

The program will be available shortly. Please check back later.

En offensiv offentlig politikk for kunstig intelligens i helsetjenesten, Tirsdag 15/8 2023 15:00 - 16:00, UiA-teltet. Program

Vi utforsker potensialet til kunstig intelligens i helsesektoren og diskuterer hvordan vi kan realisere et mer effektivt, tilgjengelig og kvalitetsfokusert helsevesen. Foredragsholdere inkluderer statssekretær Ellen Rønning Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet, Morten Goodwin fra CAIR, Finn Henry Hansen fra KIN, Robert Jensen fra Visual Intelligence, Renate Larsen - Styreleder i Helse Nord og Klas Pettersen - daglig leder i NORA.

Rundebordsamtale om en offentligpolitikk for kunstig intelligens i helsetjenesten, Tirsdag 15/8 2023 16:00 - 18:00, Torvet 10, Program

I hvilken grad har Norge i dag en tydelig og tilstrekkelig offensiv og tilretteleggende, offentlig politikk innenfor kunstig intelligens (KI), både generelt og mer spesifikt innen helse?

Vi ønsker velkommen til rundebordsdiskusjonen med toppledere innen kunstig intelligens (KI) i helsefeltet. Ledere og beslutningstakere har unike muligheter til å utnytte nye teknologier for å forbedre helsetjenestene og pasientomsorgen. KI har potensial til å transformere måten vi leverer helsetjenester på.