Image:
Mostphotos/UiT

UiT på Arendalsuka: Hvordan implementerer vi KI for bruk i helsesektoren?

The program will be available shortly. Please check back later.

UiT på Arendalsuka: Hvordan implementerer vi KI for bruk i helsesektoren?

Kunstig intelligens (KI) har på få år blitt et uvurderlig verktøy i en rekke sektorer, og kan håndtere store mengder data både raskere og mer grundig enn mennesker. Ikke minst innen helsesektoren byr KI på store muligheter.

Men kan KI bli en trussel mot pasientsikkerheten? Kan bruken av KI øke faren for at sensitiv informasjon blir spredd? Kan vi stole på at kunstig intelligens driver likebehandling av pasienter? Er dagens nasjonale lovverk godt nok for å hindre misbruk? Og hva skjer når AI Act kommer?

Medvirkende:
* Even A. Røed, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
* Rolv-Ole Lindsetmo, sjef for kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge
* Solveig Hofvind, leder for mammografiseksjonen, Kreftregisteret v/FHI
* Therese Hoseth Blomsø, avdelingsleder, Helse Nord IKT HF
* Mathias Hauglid, senioradvokat, Wikborg Rein
* Robert Jenssen, professor ved institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet
* Rune Nordgård Andreassen, moderator, UiT Norges arktiske universite