Image:
Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet: Kunstig intelligens

The program will be available shortly. Please check back later.

Lørdagsuniversitetet: Kunstig intelligens – Hva er det? Hvordan kan det (mis)brukes?

Regjeringen lanserte nylig KI-milliarden - en massiv nasjonal satsning på kunstig intelligens - på grunn av enorme positive muligheter for samfunnet, men også på grunn av behov for kontroll, reguleringer, og varsomhet. Dette foredraget gir et innblikk i hva kunstig intelligens er, hvor det brukes, og gir eksempler på store utfordringer som samfunnet må ta stilling til. Velkommen til Lørdagsuniversitetet med Robert Jenssen, professor ved institutt for fysikk og teknologi, UiT

Registration on Facebook