Image:

Kunstig intelligens: utfordringer og muligheter for næringslivet (Grafisk bransjeforening Nords 75-års-jublieumskonferanse)

The program will be available shortly. Please check back later.

Under Grafisk bransjeforening Nords 75-års-jubileumskonferanse vil førsteamanuensis Kristoffer Wickstrøm (UiT) holde et foredrag om "kunstig intelligens: utfordringer og muligheter for næringslivet"

Se mer informasjon om jubileumskonferansen under.

Alle medlemmer av NHO Arktis og Næringsforeningen er invitert sammen med lærere og skoleledelse i hele Troms invitert til jubileumskonferansen til Grafisk bransjeforening Nord.

Kunstig intelligens, hvordan hindre kriminelle å stjele bedriftens IT-systemer, næringsutvikling i nord, regjeringens initiativ til bedre balanse mellom digital og analog læring står på dagsorden. Konferansen er også åpen for ansatte og studenter ved UiT.

Konferansen er åpen for alle og gratis. Velkommen til Grand Hotel, Tromsø, torsdag 30. mai, klokken 12:00 – 16:00.

Lenke til program finner du her: https://www.norskindustri.no/bransjer/grafisk-bransjeforening/aktuelt/velkommen-til-jubileumskonferanse-i-tromso/

Hva kan KI gjøre for deg?

Alle snakker om kunstig intelligens (AI), men de fleste er ikke i nærheten av å utnytte det enorme potensialet det nye verktøy har. Hvordan kan kunstig intelligens bidra til bedre inntjening, gi bedre ressursutnyttelse og optimalisere markedskommunikasjonen. Førsteamanuensis Kristoffer Wickstrøm fra UiT Norges arktiske universitet guider oss gjennom de mange mulighetene og utfordringene det nye verktøyet gir oss fremover.

Hvorfor skoleelever bør lese mer papirbøker

Styreleder i Scandbook, Håvard Grjotheim og stortingsrepresentant Margret Hagerup (Utdanningskomiteen (H)) snakker om forskjellen mellom å bruke Ipad og papirbøker i skolen, og initiativet fra regjeringen om å bringe mer balanse mellom de to kunnskapskildene. Varaordfører Sigrid Bjørnhaug Hammer i Tromsø hvordan skolene i Tromsø vil gjennomføre denne målsetningen.

Hjelp! Noen har stjålet alle dataene mine.

Konferansen byr på så mye mer. Det blir mye om IT-sikkerhet. Det er et tema som alle i næringslivet bør være spesielt opptatt av. Vi i grafisk bransje har smertelig opplevd alvorlig IT-tyverier. Men, hvordan skal du sikre deg mot at kjeltringer gjennomfører sperring og tyveri av dine IT-systemer. Daglig leder Ole Strand fra Fagtrykk i Trondheim forteller om sin dramatiske opplevelse, Fagsjef Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gir oss råd om hvordan beskytte seg mot slike tyverier.

Hva trengs for næringsutvikling i nord?

Vi får vite mer om hva NHO Arktis tenker om fremtidig næringsutvikling i nordområdet. Hvilke utfordringer møter oss, hvordan skaffe nok kompetanse til en bærekraftig utvikling av det private næringslivet. Det skal regiondirektør Sigrid Ina Simonsen snakke om.

Grafisk – en moderne bransje.

Bransjesjef Robert Wright i Grafisk bransjeforening vår skal ta for seg hva grafiske bedrifter arbeider med i dag og hvilke trender han ser for seg i årene som kommer. Bransjen er i stadig endring. Trykt i Norge blir stadig mer populært.

Påmelding til paalstensaas@gmail.com